Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności Stara Papiernia Samir Zaara („Polityka prywatności”) opisuje sposób, w jaki Stara Papiernia Samir Zaara (dalej – „My”) gromadzi i wykorzystuje informacje dotyczące swoich gości (dalej „Goście”) w związku z użytkowaniem oferowanych przez nas usług noclegowych.
Niniejsza Polityka prywatności stanowi wiążącą i wykonalną umowę pomiędzy Tobą a Nami, dlatego przeczytaj ją uważnie.
Możesz korzystać z Usług wyłącznie jeżeli w pełni akceptujesz niniejszą Politykę prywatności – korzystając z Usług, oświadczasz i potwierdzasz, że w sposób świadomy akceptujesz niniejszą Politykę prywatności, w tym gromadzenie i przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zdefiniowanych i wyjaśnionych poniżej.
Uwaga: prawo nie zobowiązuje Cię do przekazywania nam jakichkolwiek danych. Niniejszym potwierdzasz i oświadczasz, że wszelkie dane przekazujesz nam z własnej i nieprzymuszonej woli dla celów opisanych w niniejszej Polityce.
_________________________________________________

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych Stara Papiernia Samir Zaara z siedzibą w: Zielony Lasek 3, 11-710 Piecki, Polska, jednostką jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Samir Zaara, dla której akta rejestrowe prowadzi Urząd Gminy Piecki, nasz NIP to: 7422249197, REGON: 281613621. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” (tzn. Stara Papiernia Samir Zaara) – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny i zaufany system programowy do gospodarowania danymi w hotelach.

4. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie internetowej https://zielonylasek.pl (dalej – „Strona”), zarówno jak i telefonicznie podczas rezerwacji pokoju, i również podczas przekazywania tych danych osobiście są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.

§.2 Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli kiedykolwiek rezerwowałeś u nas pokój albo wypełniałeś formularz kontaktowy na naszej Stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP (w przypadku podania informacji na Stronie). Te dane osobowe należą do kategorii zwykłych, nie przetwarzamy i nie będziemy przetwarzać danych osobowych wrażliwych.

2. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zrobiłeś u Nas spersonalizowaną rezerwację pokoju na Twoje nazwisko, podając przy tym informacje, mające na celu zapewnić Tobie największy komfort podczas pobytu u Nas.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:
a) dostępu do danych (chętnie przekażemy Ci wszystko, co o Tobie wiemy);
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (z gotowością poprawimy dane na Twoje życzenie, usuniemy je z naszej bazy danych w całości lub częściowo);
c) prawo sprzeciwu;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@zielonylasek.pl. My zobowiązani jesteśmy do wprowadzenia zmian lub do usunięcia danych w okresie 30 dni od momentu Twojego zgłoszenia takiej chęci, i 7 dni do udostępnienia Tobie Twoich danych od momentu Twojego zgłoszenia takiej chęci.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Gościa oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas (nasi pracownicy).

§.3 Pliki cookies

1. Nasza Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Goście korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Naszej działalności gospodarczej w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do świadczenia Naszych Usług.

© 2017 Zielony Lasek - Stara Papiernia | Wszelkie prawa zastrzeżone